MEDDELANDE VEMA LIFT OY PÅ SVENSKA KUNDER

22.4.2020

VEMA LIFT OCH HANNUMET HAR TECKNAT ETT AVTAL OM VEMA LIFTS NYA FABRIK.
NORDIC RESCUE GROUP FORTSÄTTER DRIVA VEMA LIFTS TILLVÄXT

Vema Lift Oy ja Hannumet Oy har tecknat ett avtal om Vema Lifts nya fabrik. En helt ny fabrik på 9 000 m2 kommer att byggas på Advokatgatan i S:t Karins. De befintliga tre verksamhetslokalerna förenas till en modern tillverkningsenhet. Nordic Rescue Groups verkställande direktör Matti Huttunen och fabrikens byggherre och ägare Hannumet Oy:s verkställande direktör Jussi Hannula har redan riktat blicken mot tiden efter coronavåren och tror på en återhämtning av ekonomin och på framtiden.

Vema Lift Oy grundades år 1987 i S:t Karins och tillverkar räddningslyftanordningar och -fordon. Bolagets omsättning utgörs till 80 procent av export och det har levererat fordon till över 40 länder, totalt nästan 1 000 enheter. Vema Lift tar nu i Nordic Rescue Groups ägo ett betydande utvecklingssteg i sin historia. Utöver att den nya fabriken möjliggör kortare leveranstider och bättre effektivitet i verksamheten, ger de större lokalerna Vema Lift mera tillverkningskapacitet och möjlighet att utöka affärsverksamheten. Den nya fabriken kommer att ha även ett område för testning och provkörning. Fabriken färdigställs i början av år 2021 och företaget kommer att ordna ett mässevenemang senare samma vår i samband med invigningen.

Nordic Rescue Group är en koncern som är specialiserad på räddningsfordon. I koncernen ingår Saurus Oy och Vema Lift Oy.  Koncernens kunder är offentliga och privata räddningsverk (bl.a. industri, flygfält). Nordic Rescue Group sysselsätter över 120 professionella inom tillverkning av räddningsfordon och har ett täckande nätverk av underleverantörer. Den nya koncernens kontor kommer att ligga i Vema Lifts nya lokaler, där även ledningen finns. Saurus Oy har tillverkat räddningsfordon ända sedan bolaget grundades år 1982. Bolaget har levererat bilar runt om i Finland samt utrikes, till exempel i Norden och Asien. Saurus verksamhetslokaler är belägna i Jyväskylä.

MER INFORMATION:
Matti Huttunen
Verkställande direktör, Nordic Rescue Group Oy
Telefon: 045 6195 128
matti.huttunen@saurus.fi

DISTRIBUTION:
Vema Lifts och Saurus kunder