Vema Lift har fått nya ägare vilka har som syfte att skapa ökad tillväxt i bolagen

7.1.2020

Saurus och Vema Lift har fått nya ägare vilka har som syfte att skapa ökad tillväxt i bolagen

Sievi Capital Oyj har förvärvat majoriteten av aktierna i Saurus Oy och Vema Lift Oy i en transaktion undertecknad 7.1.2020. Medinvesterare i transaktionen är finska statens investeringsbolag Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy). De förvärvade bolagen som tillverkar brand- och räddningsfordon kommer att bilda en ny företagskoncern. Säljaren Kiitokori Oy avyttrar sitt ägarskap till fullo men kommer fortsättningsvis att leverera tjänster åt den nya koncernen inklusive den tilläggskapacitet som behövs för att uppnå nya tillväxtmål.

Saurus och Vema Lift har en bred produktportfölj, bra kundförhållanden och ett starkt varumärke som möjliggör en högre tillväxttakt som behövs för att möta en ökad efterfrågan på marknaden. Betydande satsningar på produktutveckling och ökad produktionskapacitet kommer att fortsätta även i framtiden. Den nu genomförda ägarförändringen möjliggör en stark bas för en fortsatt utveckling av den nya koncernen. Avsikten med transaktionen är att uppnå en ny generation av företagande och ett långsiktigt finländskt ägarskap som möjliggör satsningar i verksamheten samt utökad tillväxt på den globala brand- och räddningsfordonsmarknaden.

För att säkerställa en framgångsrik utveckling av verksamheten och expansion av produktionskapaciteten kommer vi att fortsättningsvis upprätthålla ett nära samarbete med våra kunder. Våra nuvarande samarbetspartners och relationer utgör basen på vilken det är en glädje att utveckla den framtida verksamheten. Antero Sirkka, verkställande direktör för Kiitokori Oy, kommer att fortsättningsvis stöda den operativa verksamheten tills en ny verkställande direktör har utsetts för koncernen.

Med vänliga samarbetshälsningar

Saurus Oy

Vema Lift Oy

Tilläggsinformation om de nya ägarna

Sievi Capital är ett börsnoterat (Nasdaq Helsinki) investeringsbolag som investerar i små och medelstora finska bolag. Sievi Capital fungerar som partner för ledningen i sina portföljbolag och för sina medinvesterare. Som aktiv ägare stöder Sievi Capital portföljbolagens tillväxt, lönsamhet samt skapande av mervärde. www.sievicapital.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) är finska statens investeringsbolag som eftersträvar att skapa förnybar tillväxt i Finland genom fondinvesteringar samt direkta investeringar i företag. Tesi investerar i lönsamma och ansvarsfulla företag för att tillsammans med andra parter skapa nya framgångskoncept på världsmarknaden. Tesi förvaltar tillgångar som uppgår till 1,2 miljarder euro. www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII